Største fisker 2020

Fiskeslag Vekt (kg) Navn på fisker Sted Dato
Makrell 0,547 Tor Haugen Sponvika 20.09.2020
Skrubbeflyndre 0,522 Leif Berglund Sponvika 24.05.2020
Vanlig Ulke 0,345 Tor Barm Sponvika 24.05.2020
Knurr 0,238 Tor Barm Lervik 21.06.2020
Sandflyndre 0,198 Tor Haugen Lervik 21.06.2020
Sypike 0,156 Hans Hofgaard Sponvika 24.05.2020
Brungylte 0,135 Tor Barm Lervik 21.06.2020
Sild 0,13 Tor Barm Lervik 21.06.2020
Hvitting 0,09 Steinar Urdahl Lervik 21.06.2020
Grønngylte 0,079 Jan Ekenes, Tor Haugen Engelsviken 30.08.2020
Fløyfisk 0,075 Tor Haugen Drøbak 13.09.2020
Bergnebb 0,061 Vidar Magnussen, Hans Hofgaard Sponvika 24.05.2020
Kolje 0,04 Raymond Danielsen Sponvika 20.09.2020
Sandkutling 0,035 Steinar Urdahl Lervik 12.06.2020
Svartkutling 0,032 Tor Haugen Sponvika 20.09.2020