Grensenappet 2010 (Per Moen)

Reportasje av Per Moen (Båstad HK) fra Grensenappet 29. mai 2010

Det var en fin maidag med sol og relativt lite vind der 59 fiskere fra 9 ulike havfiskeklubber stilte til en spennende dag i Ringdalsfjorden med utror fra Sponvika. Som så ofte før på Østlandet hadde Båstad Havfiskeklubb den største troppen med 19 deltakere fulgt av arrangørklubben Fredrikshald med 13. Sarpsborg HK stilte med 7 fiskere, Oslo og Ski med 6 hver, Østfold og omegn med 4, Botne 2 og Torungen og Trondheim med hver sin representant.

Det var nytt opplegg for Grensenappet i år. Det skulle forsøkes med catch and release-fiske etter modell fra Stavanger Deep Sea FCs Tanangerfestivaler. Stavangerklubben har i mange år perfeksjonert denne type fiske under sine festivaler, og har snakket varmt om dette. Nå skulle Østlandsfiskerene få prøve seg etter tilnærmet samme system. Vanlige fiskeslag som torsk, sandflyndrer, hvitting, bergnebb etc. etc. .hadde maksimum 10 tellende fisker per art, og noe ulikt antall poeng per fisk. Det ble klippet i kort med tenger i takt med opptak, og den lykkelige fisk sin gjenforening med havet. Alt gikk fint i henhold til planene, og selv om enkelte hadde forslag til forbedringer av systemet, var det unison enighet om st dette var veien å gå i et område med mye småfisk. Foreløpig var det ikke innført bonusfisk slik en har det i Tanangerfestivalene, men en får ta ett skritt av gangen.

Og det ble en kjempedag på havet. Det nappet svært så hyppig for det aller fleste, og vi var takknemlige for å slippe å drepe disse småfiskene. Den suverene vinner av Grensenappet 2010, Jostein Nybakke, Båstad HK forteller: ” Det er lett å sette fast og slite av de tynne linene som vi bruker i Grensenappet, og jeg satset store deler av tida med tre opphengere, små kroker, lite agn og uten krimskrams som lokkemidler. Vi dro inn fjorden og startet fisket under nybroa nær land på norskesida. Der var det bergnebb, ulker, torsker, enkelte småsei (jeg fikk ikke noen) og sypiker.

Vi holdt oss der i området ganske lenge, og driftet ofte nærmere midten av sundet. Der fikk vi flyndrer, mest sandflyndrer og hvitting på ca. 35 m dyp. Ulkene beit stort sett i kanten opp mot grunnere vann. Vi fisket også bevisst etter flyndrer i buktene, og da la jeg om til dobbel sleper. Jeg hadde masse småtorsk i løpet av dagen, trolig minst dobbel kvote. Jeg følte meg skikkelig i siget, og hadde ca. 70 fisker i alt. Blant de tellende var 10 torsk, 10 sandflyndrer, 9 bergnebb, 6 hvitting og 16 andre fiskeslag, mest ulker og sypiker. Robin Ødegård, Ski HK som ble nest best i festivalen hadde også full kvote med hvitting, og en del sild. Jeg byttet også over til sildetackel, men da var stimen borte. Jeg tror Robin hadde flere fisker enn meg, men det var veldig mange av samme slag, og han hadde ikke full kvote av torsk.

Jeg tror ellers at mange av fiskerne om bord hadde for store kroker. De hadde ikke med seg noen mindre slik at de fikk byttet. Mine kroker var også i største laget for bergnebb. Jeg brukte vanlige messingfargede ”innlandskroker”. Jeg hadde utrolig mange napp i starten av dagen. Robin tok 4-5 bergnebb før jeg fikk noen til å sitte. Jeg brukte stort sett sigarsøkke på 200 g. Det lure med å bruke opphengere er at en kjenner nappa så godt. Når det gjelder poengberegningen, var den bra. Men jeg kunne tenkt meg ekstra poeng for hvert fiskeslag, og ett poeng per fisk ut over kvoten selv om jeg da kanskje ikke hadde vunnet båten. Men det var alt i alt et veldig artig fiske. Jeg kommer garantert til å være fast deltaker her hvert år.”

Torunn Handeland, leder i Norges Havfiskeforbund, hadde lovet sikkert å komme på festivalen om arrangøren gikk over til den nye omtalte formen for poengfiske. Og Torunn kom og vant dameklassen. Hun forteller: ”Det er kjempemoro når det biter så bra, og en kan slippe småfisken uti igjen. Jeg synes opplegget med klipping i kort om bord fungerte meget bra. Selvfølgelig kan opplegget i poengberegningen diskuteres. Noen ville for eksempel at hver art skulle telle noe. Men jeg vil ikke ta stilling til det. Den enkelte arrangør kan velge noe forskjellige løsninger tilpasset de lokale forholdene. En må jo prøve seg fram, og denne gangen gikk det svært så godt.

Jeg var om bord i Viknes 77, en flott båt. Vi fisket under broene, og var ikke utover fjorden i det hele tatt. De flytt vi hadde gikk nordover før vi igjen returnerte til broene. Der fant vi for øvrig også ut at det var et yrke vi ikke skulle begynne med. En broreparatør hang i et tau under broa høyt der oppe og sjekket tydeligvis sprekker. Det så halsebrekkende ut! Det var mye strøm i sundet, og en måtte passe på å få fisket helt nede ved bunnen. Og det var lett å sette seg fast. Jeg sleit av en gang. Jeg brukte 100 grams søkke. Jeg prøvde både kokte reker, råreker og makrell. Kokte reker virket best. Det ble mange fisker av ulike fiskeslag, og jeg koste meg.”

Under forrige fiskefestival på Østlandet, Botne Havfiskefestival var det en overraskelse for mange at en juniorjente, Karoline Ekenes ble nest beste fisker av alle i festivalen. Hun hadde nær dobbelt så mye fisk som storfiskere som Bjørn Bakkelid på samme båt, og flere uttalte at de aldri før hadde blitt slått av en junior på sin båt. Og vi husker fra Drøbak i fjor at hun tok medalje i NM tynnline. Når Karoline nå igjen knuser til som suveren vinner av juniorklassen, og er 8 beste fisker totalt i Grensenappet, forstår vi at en ny storfisker er på gang i Fredrikshald Havfiskeklubb.

Jeg overrasker henne litt med å ringe til henne for et intervju, men vi må jo få vite litt mer om fisket sett fra hennes ståsted. Karoline forteller: ” Vi dro innover fjorden under broene. Det nappet kjempebra og jevnt og trutt det meste av tida. Jeg begynte bra. Fisket med små kroker for å få mange ulike arter. Det ble torsk, sandflyndrer og bergnebb. Jeg fylte etter hvert kvoten med torsk, fikk 3-4 ulker og en god del sandflyndrer (nesten full kvote). Og det ble ganske mange bergnebb og noen hvitting, men ikke sypiker. Vi lå hele tiden i et relativt avgrenset område, og fant der et bra sted der det var mye ulker og bergnebb. Jeg likte godt det nye poengsystemet. Det gav klare forskjeller mellom fiskerne. Jeg forsto tidlig at jeg lå godt an, men visste ikke helt hvordan det gikk med de andre juniorene. Alt i alt var jeg godt fornøyd med fisket mitt. Og seieren i juniorklassen gav fine premier. Utenom pokal ble det refleksvest, hansker og en Shimano fiskestang.”

Undertegnede var på en båt med fem fiskere om bord, og Elisabeth Jensen, Oslo HK som fiskeskipper. Hun er godt kjent i området, og vi dro som eneste båt utover fjorden. Vi startet fisket etter sandflyndrer og torsk, og sannelig var der ulker på de stedene Elisabeth pekte ut spesielt for det fiskeslaget. Den som dro fisk i mengder om bord var Sverre Wolff, Ski HK. Han brukte veldig små kroker, og jeg hadde følelsen av at han hadde to fisker for hver en jeg fikk. Men det ble så veldig mange av samme slag (over dobbel kvote av torsk og sandflyndrer) at til vår store overraskelse ble han til slutt forbigått av tre andre om bord. Og Terje Ludvigsen fra Torungen dro også fisk etter fisk, men absolutt alle var torsk. Det var slik at jeg til slutt anbefalte han å dra på Lofotfiske. To sandflyndrer helt på slutten brøt til slutt ”forbannelsen” for Terje.

Hans Hofgaard viste seg etter hvert å bli den store fiskeren om bord. Han dro mange ulker og andre fiskeslag som gav god uttelling, og endte på 103 poeng. Og Elisabeth fisket seg til tredjeplass i dameklassen. Vi hadde et relativt mislykket flytt inn under broene. Det var for sterk strøm der for vår båt. Men jeg fikk som eneste om bord opp en bergnebb. Den veide hele 112 gram, 95,2 % av norgesrekorden på 126 gram. I Aschehougs store fiskebok står det på s. 342. ”Bergnebb blir opptil 20 cm lang, i Norge bare 18 cm”. Min bergnebb var nøyaktig 19 cm lang. Jeg sier dette for å fastslå at det også finnes noe relativt stort å få i Grensenappet. Det var for øvrig junioren Henrik Valle som hadde største fisk i festivalen, en torsk på 2,74 kg.

Det er spennende å se resultatlistene fra den enkelte båt, noe jeg kaller ”å se bak resultatene” (Du finner båtoversikten nedenfor). Det viste seg at de største båtene har gjort det godt, noe som kan ha med strøm- forholdene å gjøre. Vinnerne har ligget under broene. Bak de nevnte to beste herrer, Jostein Nvbakke og Robin Ødegård finner vi på tredjeplass i festivalen vinneren av den store båten Svan, Jon Anders Ihlen, Ski HK. Knepent bak Torunn Handeland i dameklassen ser vi at Hjørdis van Ness, Ski HK (også hun på båten Svan) har tatt andreplassen foran nevnte Elisabeth Jensen, Oslo HK. Nr. to og tre i juniorklassen ble Bjørn Rino Ekenes og Tom Inge Beck som i likhet med Karoline Ekenes representerer arrangørklubben Fredrikshald.

I lagmesterskapet vant Ski HK klart med Robin Ødegård, John Anders Ihlen, Hjørdis van Næss og Martin Gundersen på laget. To lag fra Båstad fulgte på de to neste premieplassen, og Båstad HK viste også styrke ved å ta nær halvparten av premiene i herreklassen. Klubben hadde også vinneren på fem av de ti båtene, to steder dobbeltseier. Så det er en god forsikring for suksess å stille med mange deltakere. En av de som virkelig har fisket godt denne lørdagen er vinneren på den suverent dårligste båten for dagen, Mathias Lindbeck, Båstad HK. Spesielt var det mange sypiker som svermet rundt hans agn. Jeg viser ellers til resultatene nedenfor. Etter tillatelse er et bilde hentet fra Fredrikshald HKs hjemmeside hvor de for øvrig har et stort bildegalleri fra festivalen.( Jeg var ikke selv til stede på premieutdelingen, og får først bildene fra mitt utlånte kamera senere.) Premieutdeling kom kort tid etter at vi kom i land, og gikk raskt og smertefritt. Steinpremiene og gavepremiene i Grensenappet er populære. Arrangøren skal ha all ære for et flott arrangement. Og vi kommer mannsterke tilbake neste år.

 

Clipboard01

Vinnerne i Grensenappet 2010, fra venstre Torunn Handeland, Trondheim HK, Karoline Ekenes, Fredrikshald HK, Jostein Nybakke, Båstad HK og junioren som hadde største fisk i festivalen, Henrik Valle. (Foto fra Fredrikhald HKs hjemmeside)

 

Resultater blant 48 herrer/seniorer, 6 damer og 5 juniorer, 59 i alt

HERRER:

Nr. Navn Klubb Poeng

1

Jostein Nybakke Båstad

171

2

Robin Ødegård Ski

159

3

Jon Anders Ihlen Ski

126

4

Jan Ekenes Fredrikshald

122

5

Flemming B. Christensen Østf. og omegn

117

6

Jarle Reitan Båstad

105

7

Mathias Lindbeck Båstad

104

8

Hans Hofgaard Fredrikshald

103

9

Tormod Gretteberg Botne

100

10

Kjetil Langvatn Båstad

97

11

Martin Gundersen Ski

89

11

Knut-Ole Haug Båstad

89

13

Bjørn Bakkeled Oslo

86

13

Thor Sletmo Båstad

86

15

Per Moen Båstad

85

16

Christian Sletmo Båstad

83

16

Sverre Wolff Ski

83

18

Henning Meyer Båstad

82

18

Harald Harridsleff Fredrikshald

82

20

Tor Arne Rygg Oslo

81

21

Tor Barm Fredrikshald

80

22

Arne Bergstrøm Sarpsborg

79

23

Atle Martinsen Båstad

75

24

Petter Skudal Oslo

74

25

Jan Myklebust Botne

72

26

David Westby Sarpsborg

71

26

Gunnar Andersen Fredrikshald

71

28

Knut E. Claussen Østf. og omegn

66

28

Arne Reitan Båstad

66

30

Magne Steen Østf. og omegn

64

31

Glenn Engkvist Båstad

63

31

Lars Hellum Oslo

63

31

Bjørn Larssen Sarpsborg

63

34

Steinar Pettersen Sarpsborg

60

35

Asbjørn Hansen Båstad

58

36

Birger Johansen Båstad

49

37

Heming Haug Båstad

48

38

Jan Bråten Båstad

46

39

Rune Topper Ski

44

39

Terje Ludvigsen Torungen

44

41

Hans Martin Hofgaard Fredrikshald

41

42

Tor Haugen Fredrikshald

40

43

Tore Andresen Sarpsborg

36

44

Trond Fiskerud Sarpsborg

33

45

Roar Nilsen Østf. og omegn

31

46

Nils Mangen Båstad

30

46

Morten Hvam Båstad

30

47

Sven Solbakken Oslo

3

DAMER:

1

Torunn Handeland Tromndheim

120

2

Hjørdis van Ness Ski

118

3

Elisabeth Jensen Oslo

86

4

Bjørg Borgersen Fredrikshald

56

5

Wenche Ludvigsen Fredrikshald

52

6

Astrid Baardsen Båstad

33

JUNIORER:

1

Karoline Eikenes Fredrikshald

111

2

Bjørn Rino Ekenes Fredrikshald

76

3

Tom Inge Beck Fredrikshald

66

4

Daniel Brandsrød Sarpsborg

61

5

Henrik Valle Fredrikshald

52

 

Slik gikk det på de ulike båtene:

(Båtene er rangert etter gjennomsnittlig poengsum per fisker)

Båt nr. 5 Sjark med båtfører Børre

Gj. snitt: 91,75 poeng

Nr. Nr. i festivalen Navn Poeng

1

6

Jarle Reitan, Båstad

105

2

9

Tormod Gretteberg, Botne

100

3

16

Christian Sletmo, Båstad

83

4

22

Arne Bergstrøm, Sarpsborg

79

Båt nr. 4  Svan med båtfører Morgan Strand.

Gj. snitt: 91 poeng

Nr. Nr. i festivalen Navn Poeng

1

4

Jon Anders Ihlen, Ski

126

2

5

Jan Ekenes, Fredrikshald

122

3

2 damer

Hjørdis van Ness, Ski

118

4

1 juniorer

Karoline Ekenes, Fredrikshald

111

5

3 juniorer

Tom Inge Beck, Fredrikshald

66

6

30

Magne Steen, Østf. og omegn

64

7

4 juniorer

Daniel Brandsrød, Sarpsborg

61

8

34

Steinar Pettersen, Sarpsborg

60

Båt nr. 8 Skøyte med båtfører Vidar Lillestøen.

Gj. snitt: 85 poeng

Nr. Nr. i festivalen Navn Poeng

1

1

Jostein Nybakke, Båstad

171

2

2

Robin Ødegård, Ski

159

3

5

Flemming B. Christensen, Østf. og omegn

117

4

25

Jan Myklebust, Botne

72

5

4 damer

Wenche Ludvigsen, Fredrikshald

52

6

36

Birger Johansen, Båstad

49

7

46

Nils Mangen, Båstad

30

7

46

Morten Hvam, Båstad

30

Båt nr. 3 Combisjark med båtfører Kjell Lie.

Gj. snitt: 81,75  poeng

Nr. Nr. i festivalen Navn Poeng

1

11

Knut-Ole Haug, Båstad

89

2

18

Henning Meyer, Båstad

82

3

21

Tor Barm, Fredrikshald

80

4

2 juniorer

Bjørn Rino Ekenes, Fredrikshald

76

Båt nr. 6 Bas med båtfører Atle Johansen.

Gj. snitt: 80,2 poeng

Nr. Nr. i festivalen Navn Poeng

1

8

Hans Hofgaard, Fredrikshald

103

2

3 damer

Elisabeth Jensen, Fredrikshald

86

3

15

Per Moen, Båstad

85

4

17

Sverre Wolff, Ski

83

5

40

Terje Ludvigsen, Torungen

44

Båt nr. 2  Viknes 77 med båtfører Jørn Olsen

Gj. snitt: 70,33  poeng

Nr. Nr. i festivalen Navn Poeng

1

1 damer

Torunn Handeland, Trondheim

120

2

14

Thor Sletmo, Båstad

86

3

32

Lars Hellum, Oslo

63

4

32

Bjørn Larssen, Sarpsborg

63

5

38

Jan  Bråten, Båstad

46

6

39

Rune Topper, Ski

44

Båt nr.7  Sjark med båtfører Odd Reidar Lindquist

Gj. snitt: 75,5 poeng

Nr. Nr. i festivalen Navn Poeng

1

11

Martin Gundersen, Ski

89

2

13

Bjørn Bakkelid, Oslo

86

3

26

David Westby, Sarpsborg

71

4

4 damer

Bjørg Borgersen, Fredrikshald

56

Båt nr.1 Shark med båtfører Roar Eriksen.

Gj. snitt: 66,8 poeng

Nr. Nr. i festivalen Navn Poeng

1

10

Kjetil Langvatn, Båstad

97

2

19

Harald Harridslef, Fredrikshald

82

3

23

Atle Martinsen, Båstad

75

4

35

Asbjørn Hansen, Båstad

58

5

37

Heming Haug, Båstad

48

6

41

Hans Martin Hofsgaard, Fredrikshald

41

Båt nr. 10  Ingebjørg med båtfører Jan Henry Olsen

Gj. snitt: 61,4 poeng

Nr. Nr. i festivalen Navn Poeng

1

24

Petter Skudal, Oslo

74

2

27

Gunnar Andersen, Fredrikshald

71

3

28

Knut E: Claussen, Østf. og omegn

66

4

31

Glenn Engkvist, Båstad

63

5

44

Trond Fiskerud, Sarpsborg

33

Båt nr. 9 Neptun med båtfører ”Havnevesenet”.

Gj. snitt: 47,7  poeng

Nr. Nr. i festivalen Navn Poeng

1

7

Mathias Lindbech, Båstad

104

2

29

Arne Reitan, Båstad

66

3

5 juniorer

Henrik Valle, Fredrikshald

52

4

42

Tor Haugen, Fredrikshald

40

5

43

Tore Andresen, Sarpsborg

36

6

6 damer

Astrid Baardsen, Båstad

33

7

48

Sven Solbakken, Oslo

3

Lagkonkurransen blant i alt 15 lag

Nr Navn Navn Poeng Poeng Gjennomsnittlig.poeng
per fisker

1

Ski 1 Robin ØdegårdJon Anders IhlenHjørdis van Ness

Martin Gundersen

159

126

118

89

492

123,00

2

Båstad  1 Jostein NybakkeJarle ReitanKjetil Langvatn

Arne Reitan

171

105

97

66

439

109,75

3

Båstad  2 Mathias LindbeckPer MoenChristian Sletmo

Atle Martinsen

104

85

83

75

347

86,75

4

Fredrikshald  1 Jan EkenesTor BarmGunnar Arnesen

Henrik Valle

122

80

71

52

325

81,25

5

Fredrikshald 2 Karoline EkenesHarald HarridsleffBjørn Rino Ekenes

Tor Haugen

111

82

76

40

309

77,25

6

Oslo. Team Gulp Bjørn BakkelidTor Arne RyggPetter Skudal

Lars Hellum

86

81

74

63

304

76,00

7

Østf. og omegn 1 Flemming B. ChristensenKnut E. ClsaussenMagne Steen

Roar Nilsen

117

66

64

31

278

69,50

8

Båstad 3 Knut Ole HaugThor SletmoBirger Johansen

Heming Haug

89

86

49

48

272

68,00

9

Mix lag 2 Tormod GrettebergElisabeth JensenJan Myklebust

Sven Solbakken

100

86

72

3

261

65,25

10

Fredrikshald 3 Hans HoffgaardBjørg BorgersenWenche Ludvigsen

Hans Martin Hofgaard

103

56

52

41

252

63,00

11

Mix lag 3 Sverre WolffTom Inge BeckTerje Ludvigsen

Rune Topper

83

66

44

44

237

59,25

12

Båstad 4 Henning MeyerGlenn EngkvistAsbjørn Hansen

Morten Hvam

82

63

58

30

233

58,25

13

Mix lag 1 Torunn HandelandJan BråtenAstrid Baardsen

Nils Mangen

120

46

33

30

229

57,25

14

Sarpsborg 2 Arne BergstrømDavid WestbySteinar Pettersen

.

79

71

60

210

52,50

(Gj. for de tre på laget: 70,00)

15

Sarpsborg 1 Bjørn LarssenDaniel BrandsrødTore Andresen

Tor Fiskerud

63

61

36

33

193

48,25

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *