Minstemål

Minstemål ved fritidsfiske

Fiskeri- og kystdepartementet innførte minstemål ved fritidsfiske fra 1. januar 2010.

Fiskeridirektoratet. Forskrift med alle minstemål.  Tabell i PDF-format

Nytt for 2011: Minstemål for torsk og hyse økt. Ny grense ved 62° N
Nytt for 2011: Forbud mot fiske av pigghå, håbrann og brugde

 Minstemål for fritidsfiske 2013

1

Kveite

80 cm

2

Torsk – sør for 62° N

40 cm

 

Torsk – nord for 62° N

44 cm

3

Hyse – sør for 62° N

31 cm

 

Hyse – nord for 62° N

40 cm

4.

Lysing

30 cm

5.

Rødspette (Skagerrak: 27 cm)

29 cm

6.

Mareflyndre

28 cm

7.

Sandflyndre

23 cm

8.

Lomre

25 cm

9.

Tunge

24 cm

10.

Piggvar

30 cm

11.

Slettvar

30 cm

12.

Glassvar

25 cm

13.

Hvitting

32 cm

14.

Skrubbe

20 cm

15.

Gulål (Blankål 37 cm)

40 cm

17.

Pigghå

70 cm

18.

Blåkveite

45 cm

19

Breiflabb i garnfiske

60 cm

20.

Vanlig uer (Sebastes marinus)

32 cm

22.

Sild fisket i området beskrevet i § 3 nr. 4 (Skagerrak), unntatt norsk fjordsild fisket innenfor 2 nautiske mil fra grunnlinjene

18 cm

23.

Nordsjøsild

20 cm

24.

Norsk vårgytende sild

25 cm

25.

Trondheimsfjordsild

23 cm

26.

Lodde – Nord for 62° N

11 cm

§ 45. (1) Minstemål fastsatt i § 43 nr. 16 gjelder ikke for sei til bruk i egen husholdning eller for sei som fiskes til eget agnforbruk.
§ 45. (2) Minstemålet fastsatt i § 43 nr. 21 gjelder ikke for fiske med garn og krok-redskaper og ikke for notfanget makrell som låssettes og anvendes til konsumformål.

Internt for Fredrikshald Havfiskeklubb: Minstemål på sei: 30 cm. Intet minstemål på makrell.  Mausund: 63°51′53″ N

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *