Fiskeregler

galleri_034_HaraldHarridsleff_Mausund2010Konkurransereglement (sist endret 26. januar 2014)

1. Fiskeregler:
1.1.  Fredrikshald Havfiskeklubb følger Norges Havfiskeforbunds (NHF) reglement, om annet ikke er særskilt bestemt av årsmøtet.
1.2.  De nasjonale minstemålsreglene for fritidsfiske følges.
1.3.  Minstemål på sei: 40 cm. Det er intet minstemål på makrell.
1.4.  All fisk veies inn, men det kan settes begrensninger på antall av enkelte fiskeslag. Dette gjøres av fisketuransvarlig i samråd med de andre deltakerne før utror.
1.5.   Fisk under minstemål skal settes tilbake i sjøen. Det er ikke tillatt å ta den på land for evt. veing. (største arter etc.)                                                                                                                                                                                                        
1.6.    All bruskfisk (haier,skaet,havmus) er fredet og må slippes ut igjen. Det vil bli tildelt 3 kg per bruskfisk eller 5 poeng. Det blir ikke utdelt vekt/poeng til rødlistede                                                                                                                  1.7.   Fisketiden på klubbturer er normalt 5 timer (standard fisketid på festivaler). Men arrangør av klubbtur kan tilpasse dette etter været og lokale forhold.
1.8.   Enhver er ansvarlig for å ta vare på sin egen fangst.
1.9.   Det skal velges en fiskeskipper på hver båt før avgang.

2. Klubbturer:
2.1.   Det skal avholdes minimum 10 ordinære klubbturer i året.
2.2.   De 5 beste resultatene teller i klubbmesterskapet.
2.3.   De 8 beste resultatene teller i individuelle klasser, Herre, Dame, Junior.
2.4.   Grensenappet teller som en klubbtur.
2.5.   Poengberegning i klubbmesterskap og individuelle klasser: Prosentberegning hvor vinner får 100 poeng og de andre får prosenter av vinnerens vekt/poeng etter sin egen fangst.
2.6.   For at en klubbtur skal være gyldig må minimum 7 medlemmer delta.
2.7.   All påmelding er bindende, både for klubbturer og festivaler.
2.8.   Det skal forsøkes å avholdes minst en, helst to, «langturer» i året.
2.9.   Klubbturene kan avvikles som vektfiske eller poengfiske.
2.10. Vinner av hver klubbtur skal få utdelt premien på førstkommende klubbmøte.
2.11.  Det kan taes med gjestefiskere på klubbturene. Disse kan kun påmeldes etter at fristen er utløpt og dersom det er ledig plass. (gjestefiskere skal betale full pris)

3. Lag:
3.1.    Klubblag, 3-mannslag, alle som er med og fisker.
3.2.    I lagkonkurransen teller poengene fra alle arrangerte klubbturer..
3.3.    Grunnlaget til 4-manns lag i havfiskefestivaler i NHF regi er  delt opp i vekt og poengfiskelag. Resultatet fra fjorårets 3 beste turer på vektfiske for vektfiskelag og 3 beste poengfisketurer for poengfiskelag.
3.4.    Oppsett av lag til klubbturer: Utgangspunktet er resultatlisten for fjorårets klubb-mesterskapet: De 15 første på listen er de første 5 lag etter følgende oppsett:

            Lag nr. 1: nr. 1 + nr. 6   + nr. 15
            Lag nr. 2: nr. 2 + nr. 7   + nr. 14
            Lag nr. 3: nr. 3 + nr. 8   + nr. 13
            Lag nr. 4: nr. 4 + nr. 9   + nr. 12
            Lag nr. 5: nr. 5 + nr. 10 + nr. 11

            De 15 neste på listen er de neste 5 lag etter samme oppsett som de 5 første. Deretter fylles lag opp etter hvert som flere er med å fisker.

4. Premiering:
4.1.    Premieutvalget bestemmer i utgangspunktet selv nivå og antall premier.
4.2.   Ved langturer over to eller flere dager skal det kåres og premieres både en vinner sammenlagt og beste junior.
4.3.   Dersom det avholdes to eller flere klubbturer med samme poeng/vektsystem med utror fra Sponvika og/eller Iddefjorden, skal det kåres og premieres både en vinner sammenlagt og beste junior.
4.4.   Det settes opp en liste over den største fisk av hver art som blir fisket i løpet av året på klubbturer. Listen skal inneholde oversikt over vekt, art, fangststed og -dato og fiskerens navn.
4.5.   Dersom det ved årets utgang er en fisker som har 5 største arter eller flere, utdeles en gull plakett, ved 4 arter utdeles sølv plakett, og ved 3 arter utdeles det en bronsje plakett. 

5. Vandrepokaler:
5.1.   Størst fisk – må vinnes 3 ganger. Dersom dette ikke oppnås tilfaller pokalen fiskeren med størst fisk når det ikke er plass til flere inngraveringer.
5.2.   Størst knurr – må vinnes 3 ganger. Dersom dette ikke oppnås tilfaller pokalen fiskeren med størst fisk når det ikke er plass til flere inngraveringer.
5.3.  Årets beste Junior (gitt av Bertil Carlson) – må vinnes 3 ganger.
5.4.  Jan-Erik Ludvigsens minnepokal – til klubbmesteren, må vinnes 3 ganger.

6. Økonomi:
6.1.   Medlemskontingent pr. år: Junior: 250,-   Herre / Dame: 500, –     Styret: 250,-
6.2.   Egenandeler fisketurer reguleres på Årsmøtet, og ligger oppstilt under «Om Oss»
6.4.   Egenandel ved «langturer» fastsettes av Styret
6.5.   Regnskapet for klubben skal gå fra 01.01-31.12 hvert år.
6.6.   Årsmøte for regnskapsåret/fiskeåret avholdes i januar/februar påfølgende år.
6.7.   Økonomisk kompensasjon til Styrets medlemmer: 4.000.- kr til hhv. Leder og Nettredaktør, og 3.000.- kr til Fisketur-ansvarlig. 

7. A- og B-medlemsskap:
7.1.   Alle medlemmer av klubben er i utgangspunktet A-medlemmer og det skal betales full kontingent til Norges Havfiskeforbund.
7.2.   A-medlemmer kan være B-medlemmer i andre havfiskeklubber. De kan ikke representere den klubben de er B-medlem på havfiske- festivaler eller i Norgesmesterskap. Da kan man kun delta på interne klubbturer.
7.3.   A-medlemmer i andre klubber kan være B-medlem hos oss. Deres resultater teller på lik linje med A-medlemmer mht. Klubbmesterskap, klasser, lag, størst fisk etc.
7.4.   B-medlemmer betaler kontingent fratrukket medlemsavgiften til NHF.
7.5.   Det er ikke tillatt å kun være B-medlem i klubben og samtidig ikke være A-medlem i en annen klubb.
7.6.   B-medlemmer kan ikke ha tillitsverv i Styret.

8. Annet:
8.1.   Jubilanter (50, 60, 70, 75, 80 år) markeres på årsmøtet. (de må være tilstede)
8.2.    Styret er ‘Rekordfiskutvalg’. (jfr. NHFs vedtekter § 2H)
8.3.   Et medlem må være aktiv fisker i fiskeklubben for å få rabatt på langturer. (være med på minst 2 turer på østlandet) Hvis kriteriene ikke oppfylles må vedkommende betale 1000 mer. Denne regelen omfatter ikke nye medlemmer av året.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *