Hopp til innholdet

Grensenappet 2019 innbydelse


GrensenappetGrensenappet lørdag 25.05.2019

Fredrikshald Havfiskeklubb ønsker velkommen til Halden og
havfiskefestivalen Grensenappet.

Utgangshavn er Sponvika vertshus ytterst i Ringdalsfjorden.
Det fiskes etter NHFs regler og nasjonalt minstemålsreglement for fritidsfiske. 5 timers fiske fra første snøre går i vannet. Husk godkjent flyteplagg. (Påbudt), Alkohol er ikke tillatt- Gps er tillatt

Deltakere     Resultater      Båttrekning

Tidsskjema: 

07:45 – 08:30 registrening  
08:45 – 09:00 fiskeskipper møte
09:00              båtene går ut, alkohol er ikke tillatt ombord

Festivalen inngår i norgescupen og har ett catch and release konsept med
klippekort og båtpoeng. Det er 100 båtpoeng for vinner+poeng på klippekort, evt
kan større båter bli delt styrbord/babord.

Påmeldingsfrist: 05.05

Premiering:

1-6 Herrer

1-3 Senior

1-3 Damer

1-3 Junior

1 Størst Flyndre

1-3 4Manns Lag

Agnsalg på brygga fra Kl. 08:00
Ettersending av premier ved oppkrav
ingen refusjon av deltageravgift ved avlysning pga dårlig vær.
Startkontigent med 4 manns lag :
Damer og Herrer 650 kr Startkontigent betales til 1105.12.32668                                                                      Junior GRATIS ( må være medlem av NHF) 
Samlet påmelding til Tor Haugen… torh@halden.net eller tlf 90590961
Ved sp.mål, etc. Hans-M Hofgaard hmh85@outlook.com eller tlf 99587109

OBS!!!  ALL TORSK ER FREDET OG GIR IKKE POENG

 

Ø Maks. 10 klipp pr. art (se liste over poeng pr. art)
Ø Maks. 20 klipp under «Andre fiskeslag»
Ø Det skal klippes for art uavhengig av minstemål
Ø Maks. 10 klipp for «bonusfisk» (fisk over minstemål)
Ø Bonusfisk inngår i de 10 klipp pr. art (men over minstemål)
Ø Ta fisken av kroken. Vis den til din sidemann som klipper i kortet på rett art. Sett fisken ut i sjøen igjen. Gjenoppta fisket
Ø Fiskeskipper avgjør på båten ved tvil om art
Ø All fisk, uavhengig av minstemål, skal settes ut i sjøen igjen
Ø Unntak: En eller flere store fisker kan tas med til land for veiing i «Størst fisk»-konkurransen. Fisken må være over minstemål. Med unntak av makrell skal den bløgges. Dennes vekt teller ikke i den ordinære konkurransen

Ø Etter fisketidens slutt; regner fiskeskipper eller fiskeskipper- assistenten ut den enkeltes poengsum på ett eget skjema
Ø Skjemaet undertegnes av både den enkelte deltaker og fiskeskipper eller fiskeskipper-assistent. Leveres på land
Ø Laks og ørret teller ikke og må, uansett størrelse, slippes ut igjen omgående (Iddefjordskonvensjonen)
Ø Minimumsvekt på pilk / lodd er 100 gram
Ø Ved samme poengsum; gjelder antall klipp i det fiskeslag med høyest poeng

 

Bonusfisk (10 klipp) (= eller over mistemål, se art) 4
knurr                                                  8
Lange                                                 8
lyr                                                      6
ulke                                                    5
sei 40                                                 4
sild 18                                                4
torsk IKKE POENG IKKE POENG
Øyepål/glyse                                     3
bergnebb                                          3
gapeflyndre                                       3
Rødspette 27                                     3
Skrubbe 20                                        3
hvitting 32                                         2
Hyse 31                                             2
Makrell                                              2
sandflynde 23                                    2
Ander fiskeslag (20 klipp)                   5