Grensenappet/NM – oppdaterte lister

Oppdaterte båtlister, Finnviken er erstattet og endring på båtskippere.