Grensenappet/NM – båtlister

Båtlistene for Grensenappet/NM ligger nå under menyvalget Grensenappet 2020.