Grensenappet og NM 2020

Lørdag 26 og Søndag 27 september

Grensenappet og NM 2020

Påmelding er lukket og det er 65 stk påmeldte til årest Grensenapp/NM. Det fordeler seg på klassene slik, Junior 4, Damer 8, Herrer 37, Senior 16. Oversikt over påmeldte finner man i menyen under «Grensenappet 2020».

Fredrikshald Havfiskeklubb ønsker velkommen til Halden og havfiskefestivalen Grensenappet som i år også er NM. Utgangshavn er Sponvika vertshus ytterst i Ringdalsfjorden.

 

Begge dager teller i NHF’s Norgescup og det fiskes etter NHF regelverk. Deltagerne er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med regelverket for konkurranser i NHF. Se www.norgeshavfiskeforbund.no regler/skjema.

5 timers fiske fra første snøre går i vannet.

Husk godkjent flyteplagg. Gps er  tillatt, alkohol er ikke tillatt ombord

 

Tidsskjema for begge dager:

07:45 – 08:30 registrering                            

08:45-08:55 fiskeskipper møte                          

09:00 båtene går ut

 

Festivalen inngår i norgescupen og har ett poengsystem med klippekort.  (ikke båtpoeng i år)

ALL TORSK ER FREDET OG GIR IKKE POENG

Premiering over 2 dager. Premieutdeling søndag etter endt fiske ved Sponvika vertshus:

1-10        Herrer

1-5          Senior                                    

1-3          Damer                                   

Alle         Juniorer                                 

1-3          4 manns-lag                           

               Beste fisker i hver klasse hver dag.

 

Agnsalg på brygga mellom kl 07:45-08:30

Ettersending av premier ved oppkrav

Båttrekning 16 september i Isebakkeveien 30 1788 Berg i Østfold. Renico AS.

 

Startkontigent med 4 manns lag :                          

Damer, Senior og Herrer Kr. 800,- pr. dag            

Junior GRATIS ( må være medlem av NHF)          

Påmeldingsfrist: 6 september

Startkontigent betales til konto: 1105.12.32668

 

Spørsmål og påmelding til Tor Haugen… torh@halden.net eller tlf 90590961

Info om overnatting kommer.

 

 • 10 klipp pr. art (se liste over poeng pr. art)
 • Det kan klippes for art uavhengig av minstemål
 • 10 klipp for «bonusfisk» (fisk over minstemål)
 • Bonusfisk inngår i de 10 klipp pr. art (men over minstemål)
 • Ta fisken av kroken. Vis den til din sidemann som klipper i kortet på rett art. Sett fisken ut i sjøen igjen. Gjenoppta fisket
 • Fiskeskipper avgjør på båten ved tvil om art
 • All fisk, uavhengig av minstemål, skal settes ut i sjøen igjen
 • Unntak: En eller flere store fisker kan tas med til land for veiing i «Størst fisk»-konkurransen. Fisken må være over minstemål. Med unntak av makrell skal den bløgges. Dennes vekt teller ikke i den ordinære konkurransen
 • Etter fisketidens slutt; regner fiskeskipper eller fiskeskipper- assistenten ut den enkeltes poengsum på ett eget skjema
 • Skjemaet undertegnes av både den enkelte deltaker og fiskeskipper eller fiskeskipper-assistent. Leveres på land
 • Laks og ørret teller ikke og må, uansett størrelse, slippes ut igjen omgående (Iddefjordskonvensjonen)
 • Minimumsvekt på pilk / lodd er 60 gram
 • Ved samme poengsum; gjelder antall klipp i det fiskeslag med høyest poeng
 • Det gis 10 poeng pr. art

 

  Minstemål Poeng
Bonusfisk (10 klipp) Lik eller over mistemål, 4
Knurr / Rødknurr   8
Fløyfisk   8
Lyr   6
Ulke   5
Sei 40 4
Hyse /kolje 31 4
Sild 18 4
Kutlinger   3
Sypike / Øyepål   3
Bergnebb   3
Skrubbeflyndre 20 3
Gapeflyndre   3
Rødspette 27 3
Hvitting 32 2
Makrell   2
Sandflyndre 23 2
Uspesifisert   3
Antall arter   10