Størst fisk 2020

Fiskeslag Vekt (kg) Navn på fisker Sted Dato
Berggylte        
Bergnebb 0,061 Vidar Magnussen, Hans Hofgaard Sponvika 24,05,20
Blåstål        
Breiflabb        
Brosme        
Brungylte        
Dvergulke        
Fjesing        
Fløyfisk 0,063 Raymond Danielsen Sponvika 24,05,20
Gapeflyndre        
Glassvar        
Grønngylte        
Gråhai        
Gråsteinbit        
Havniøye        
Hvitting        
Hågjel        
Knurr        
Kolje        
Kolmule        
Kveite        
Lange        
Lusuer        
Lyr        
Lysing        
Makrell        
Paddetorsk        
Pigghå        
Piggskate        
Rødnebb        
Rødknurr        
Rødspette        
Sandkutling 0,033 Hans Hofgaard Sponvika 24,05,20
Sandflyndre 0,178 Vidar Magnussen  Sponvika 24,05,20
Sei        
Sild        
Sjøørret        
Rødflekket kutling        
Skrubbeflyndre 0,522 Leif Berglund Sponvika 24,05,20
Smørflyndre        
Svartkutling        
Sypike 0,156 Hans Hofgaard Sponvika 24,05,20
Taggmakrell        
Tobis        
Torsk        
Tungevar        
Tverrhalet Langebarn        
Uer        
Vanlig Ulke 0,345 Tor Barm Sponvika 24,05,20
Vassild        
Øyepål