Største fisker 2019

 

     

Fiskeslag

Vekt (kg)

Navn på fisker

Sted

 
Berggylte        
Bergnebb  0,064 Raymond Danielsen  Sponvika 25.05  
Blåstål        
Breiflabb        
Brosme  5,60  Tor Barm  Mausund 05.04  
Brungylte        
Dvergulke        
Fjesing        
Fløyfisk  0,084  Jan Ekenes  Sponvika 19.05  
Gapeflyndre        
Glassvar        
Grønngylte        
Gråhai        
Gråsteinbit        
Havniøye        
Hvitting        
Hågjel        
Knurr        
Kolje  5,28  Vidar Magnussen  Mausund 05.04  
Kolmule        
Kveite        
Lange  16,5  Ole Gunnar Backmann  Mausund 06.04   
Lusuer  0,160  George Halsey, Roar Grønås  Mausund 06.04  
Lyr  3,0 Kristoffer Sigvartsen  Mausund 06.04  
Lysing        
Makrell  0,468  Roar Grønås  Sponvika 25.05  
Paddetorsk        
Pigghå        
Piggskate  4,84  Jan Erik Herrstrøm  Mausund 06.04  
Rødnebb        
Rødknurr        
Rødspette  0,030  Roar Grønås  Engelsviken 23.03  
Sandkutling        
Sandflyndre  0,277  Leif Berglund  Engelsviken 23.03  
Sei  3,27  Morten Sigvartsen  Mausund 06.04  
Sild  0,105 Raymond Danielsen  Sponvika 25.05  
Sjøørret        
Slimål        
Skrubbeflyndre  0,326  Tor Haugen  Engelsviken 23.03  
Smørflyndre        
Svartkutling  0,041  Morten Sigvartsen  Engelsviken 23.03  
Sypike        
Taggmakrell        
Tangsprell  0,017  Raymond Danielsen  Sponvika 19.05  
Tobis        
Torsk  11,58  Morten Sigvartsen  Mausund 06.04  
Tungevar        
Tverrhalet Langebarn        
Uer        
Vanlig Ulke  0,445  Ole Løken  Sponvika 25.05  
Vassild        
Øyepål