Største fisker 2019

 

   

Fiskeslag

Vekt (kg)

Navn på fisker

Sted

 
Berggylte      
Bergnebb      
Blåstål        
Breiflabb  
Brosme    
Brungylte      
Dvergulke        
Fjesing        
Fløyfisk        
Gapeflyndre    
Glassvar        
Grønngylte    
Gråhai        
Gråsteinbit        
Havniøye        
Hvitting    
Hågjel      
Knurr      
Kolje        
Kolmule    
Kveite        
Lange      
Lusuer        
Lyr    
Lysing        
Makrell      
Paddetorsk        
Pigghå        
Piggskate        
Rødnebb        
Rødknurr        
Rødspette    
Sandkutling        
Sandflyndre        
Sei        
Sild    
Sjøørret        
Slimål        
Skrubbeflyndre      
Smørflyndre        
Svartkutling        
Sypike        
Taggmakrell        
Tobis        
Torsk        
Tungevar        
Tverrhalet Langebarn    
Uer        
Vanlig Ulke      
Vassild        
Øyepål