Største fisker 2019

Fiskeslag Vekt (kg) Navn på fisker Sted
Lange 23,200 Raymond Danielsen Mausund 14.09
Torsk 11,580  Morten Sigvartsen  Mausund 06.04
Piggskate 5,700 George Halsey Mausund 14.09
Brosme 5,600  Tor Barm  Mausund 05.04
Kolje 5,280  Vidar Magnussen  Mausund 05.04
Lyr 3,620 Vidar Magnussen Mausund 13.09
Sei 3,270  Morten Sigvartsen  Mausund 06.04
Hågjel 0,940 Leif Berglund Mausund 14.09
Makrell 0,820 Vidar Magnussen Sponvika 24.11
Hvitting 0,740 Roar Grønås Mausund 13.09
Vanlig Ulke 0,445 Ole Løken Sponvika 25.05
Taggmakrell 0,420 Tor Haugen Mausund 13.09
Skrubbeflyndre 0,326  Tor Haugen  Engelsviken 23.03
Sandflyndre 0,277  Leif Berglund  Engelsviken 23.03
Lusuer 0,220  Roar Grønås Mausund 12.09
Brungylte 0,162 Jan Ekenes Engelsviken 06.10
Rødnebb 0,128 Tor Haugen Engelsviken 01.09
Sypike 0,121 Tor Barm Engelsviken 06.10
Sild 0,105 Raymond Danielsen Sponvika 25.05
Fløyfisk 0,093 Morten Sigvartsen Engelsviken 01.09
Bergnebb 0,064 Raymond Danielsen Sponvika 25.05
Rødspette 0,054 Morten Sigvartsen  Engelsviken 01.09
Sandkutling 0,041  Morten Sigvartsen  Engelsviken 23.03
Svartkutling 0,032  Raymond Danielsen  Engelsviken 23.03
Knurr 0,025 Vidar Magnussen  Sponvika 24.11.
Rødflekket kutling 0,007 Jan Ekenes Engelsviken 06.10
Berggylte      
Blåstål      
Breiflabb      
Dvergulke      
Fjesing      
Gapeflyndre      
Glassvar      
Grønngylte      
Gråhai      
Gråsteinbit      
Havniøye      
Kolmule      
Kveite      
Lysing      
Paddetorsk      
Pigghå      
Rødknurr      
Sjøørret      
Smørflyndre      
Tobis      
Tungevar      
Tverrhalet Langebarn      
Uer      
Vassild      
Øyepål