Største Fisker 2018

 

     

Fiskeslag

Vekt (kg)

Navn på fisker

Sted

 
Berggylte  0,107  Roar Grønås  Engelsviken 28.08  
Bergnebb  0,073  Raymond   Danielsen  Sponvika 27.05  
Blåstål  0,159  Roar Grønås  Engelsviken 26.08  
Breiflabb        
Brosme        
Brungylte  0,083  Vidar Magnussen  Halden 28.10  
Dvergulke        
Fjesing        
Fløyfisk  0,100  Hans Hofgaard  Engelsviken 26.08  
Gapeflyndre        
Glassvar  1,100  George Halsey  Mausund 01.09  
Grønngylte        
Gråhai        
Gråsteinbit        
Havniøye        
Hvitting  0,540  Jan Ekenes  Holmestrand 07.10  
Hågjel  1,08  George Halsey  Mausund 01.09  
Knurr  0,296  Leif Berglund  Sponvika 18.11  
Kolje  2,96  Tor Haugen  Drøbak 15.04  
Kolmule        
Kveite        
Lange  19,26  Leif Berglund  Mausund 01.09  
Lusuer        
Lyr        
Lysing        
Makrell 0,540  Tor Barm  Holmestrand 07.10  
Paddetorsk        
Pigghå        
Piggskate        
Rødnebb  0,171  Roar Grønås  Engelsviken 26.08  
Rødknurr        
Rødspette  0,045  Roar Grønås  Engelsviken 28.08  
Sandkutling  0,030  Raymond   Danielsen, Jan   Ekenes  Sponvika 18.11,   Halden 28.10  
Sandflyndre  0,325  Raymond   Danielsen  Sponvika 02.06  
Sei  4,1  Raymond   Danielsen  Mausund 01.09  
Sild  0,120  Tor Haugen  Holmestrand 25.02  
Sjøørret        
Slimål        
Skrubbeflyndre  0,240  Tor Haugen  Sponvika 18.11  
Smørflyndre        
Svartkutling  0,031  Roar Grønås  Engelsviken 26.08  
Sypike  0,160  Tor Haugen  Holmestrand 25.02  
Taggmakrell  0,180  Vidar   Magnussen  Halden 28.10  
Tobis        
Torsk  6,28  Leif Berglund  Mausund 01.09  
Tungevar        
Tverrhalet Langebarn        
Uer  0,28  Raymond   Danielsen  Mausund 01.09  
Vanlig Ulke  0,195  Raymond   Danielsen  Sponvika 02.06  
Vassild        
Øyepål