Største Fisker 2018

     

Fiskeslag

Vekt (kg)

Navn på fisker

Sted

 
Berggylte        
Bergnebb 0,073 Raymond Danielsen Sponvika 27.05  
Blåstål        
Breiflabb        
Brosme        
Brungylte        
Dvergulke        
Fjesing        
Fløyfisk  0,075 Roar Grønås Sponvika 02.06  
Gapeflyndre        
Grønngylte        
Gråhai        
Gråsteinbit        
Havniøye        
Hvitting        
Knurr  0,261  Steinar Urdahl  Holmestrand 25.02  
Kolje  2,96  Tor Haugen  Drøbak 15.04  
Kolmule        
Kveite        
Lange        
Lusuer        
Lyr        
Lysing        
Makrell        
Paddetorsk        
Pigghå        
Piggskate        
Rødnebb        
Rødknurr        
Rødspette        
Sandkutling        
Sandflyndre  0,325  Raymond Danielsen  Sponvika 02.06  
Sei  1,94  Hans Martin Hofgaard  Holmestrand 25.02  
Sild  0,120  Tor Haugen  Holmestrand 25.02  
Sjøørret        
Slimål        
Skrubbeflyndre        
Smørflyndre        
Svartkutling 0,022 Raymond Danielsen Sponvika 02.06  
Sypike  0,160  Tor Haugen  Holmestrand 25.02  
Taggmakrell        
Tobis        
Torsk  1,250  Tor Haugen  Drøbak 18.03  
Tungevar        
Tverrhalet Langebarn        
Uer        
Vanlig Ulke 0,195 Raymond Danielsen Sponvika 02.06  
Vassild        
Øyepål