Største fisker 2017

     

Fiskeslag

Vekt (kg)

Navn på fisker

Sted

 
Berggylte        
Bergnebb  0,072  Hans Martin Hofgaard  Sponvika 20.05  
Blåstål        
Breiflabb  2,36  Harald Harridsleff Mausund 08.04   
Brosme  2,84  Morten Sigvartsen  Mausund 08.04  
Brungylte        
Dvergulke        
Fjesing        
Fløyfisk  0,100  Raymond Danielsen  Sponvika 14.05  
Gapeflyndre        
Grønngylte        
Gråhai        
Gråsteinbit        
Havniøye        
Hvitting  1,165  Roar Grønås  Holmestrand 26.02  
Knurr        
Kolje 3,82  Morten Sigvartsen  Mausund 08.04  
Kolmule  0,434  Hans Martin Hofgaard  Drøbak 12.03  
Kveite        
Lange  13,82  Roar Grønås  Mausund 07.04  
Lusuer        
Lyr 4,400  Tor Barm  Mausund 08.04  
Lysing        
Makrell        
Paddetorsk        
Pigghå        
Piggskate        
Rødnebb        
Rødknurr        
Rødspette        
Sandkutling        
Sandflyndre        
Sei  3,47  Hans Hofgaard  Drøbak 04.06  
Sild  0,141  Hans Martin Hofgaard  Drøbak 04.06  
Sjøørret        
Slimål        
Skrubbeflyndre  0,320  Hans Hofgaard  Sponvika 20.05  
Smørflyndre        
Svartkutling        
Sypike  0,153  Hans Martin Hofgaard  04.06 Drøbak  
Taggmakrell        
Tobis        
Torsk 13,64  Leif Berglund  Mausund 08.04  
Tungevar        
Tverrhalet Langebarn  0,01484  Tor Barm  Sponvika 20.05  
Uer        
Vanlig Ulke  0,518  Vidar Magnussen  Sponvika 14.05  
Vassild        
Øyepål