Største fisker 2017

     

Fiskeslag

Vekt (kg)

Navn på fisker

Sted

 
Berggylte  0,054  Raymond Danielsen  Sponvika 26.11  
Bergnebb  0,072  Hans Martin Hofgaard  Sponvika 20.05  
Blåstål        
Breiflabb  2,36  Harald Harridsleff Mausund 08.04   
Brosme  2,84  Morten Sigvartsen  Mausund 08.04  
Brungylte  0,200  Hans Hofgaard  Engelsviken 27.08  
Dvergulke        
Fjesing        
Fløyfisk  0,100  Raymond Danielsen  Sponvika 14.05  
Gapeflyndre  0,067  Mans Martin Hofgaard  Engelsviken 27.08  
Grønngylte  0,092  Roar Grønås  Engelsviken 27.08  
Gråhai        
Gråsteinbit        
Havniøye        
Hvitting  1,165  Roar Grønås  Holmestrand 26.02  
Knurr  0,240  Raymond Danielsen  Holmestrand 21.10  
Kolje  4,04  Roar Grønås  Mausund 08.09  
Kolmule  0,434  Hans Martin Hofgaard  Drøbak 12.03  
Kveite        
Lange  13,82  Roar Grønås  Mausund 07.04  
Lusuer        
Lyr  4,400  Tor Barm  Mausund 08.04  
Lysing        
Makrell  0,840  Jan Ekenes  Holmestrand 22.10  
Paddetorsk        
Pigghå        
Piggskate        
Rødnebb        
Rødknurr        
Rødspette        
Sandkutling        
Sandflyndre        
Sei  7,52  Tor Haugen  Mausund 08.09  
Sild  0,141  Hans Martin Hofgaard  Drøbak 04.06  
Sjøørret        
Slimål        
Skrubbeflyndre  0,320  Hans Hofgaard  Sponvika 20.05  
Smørflyndre        
Svartkutling  0.030  Roar Grønås  Engelsviken 27.08  
Sypike  0,153  Hans Martin Hofgaard  04.06 Drøbak  
Taggmakrell  0,467  Steinar Urdahl  Drøbak 10.12  
Tobis        
Torsk  13,64  Leif Berglund  Mausund 08.04  
Tungevar        
Tverrhalet Langebarn  0,01484  Tor Barm  Sponvika 20.05  
Uer        
Vanlig Ulke  0,518  Vidar Magnussen  Sponvika 14.05  
Vassild        
Øyepål