Største fisker 2017

     

Fiskeslag

Vekt (kg)

Navn på fisker

Sted

 
Berggylte        
Bergnebb        
Blåstål        
Breiflabb        
Brosme        
Brungylte        
Dvergulke        
Fjesing        
Fløyfisk        
Gapeflyndre        
Grønngylte        
Gråhai        
Gråsteinbit        
Havniøye        
Hvitting  1,165  Roar Grønås  Holmestrand 26.02  
Knurr        
Kolje  2,700  Tor Haugen  Drøbak 12.03  
Kolmule  0,434  Hans Martin Hofgaard  Drøbak 12.03  
Kveite        
Lange        
Lusuer        
Lyr  1,940  Hans Martin Hofgaard  Drøbak 12.03  
Lysing        
Makrell        
Paddetorsk        
Pigghå        
Piggskate        
Rødnebb        
Rødknurr        
Rødspette        
Sandkutling        
Sandflyndre        
Sei  1,700  Raymond Danielsen  Drøbak 12.03  
Sild        
Sjøørret        
Slimål        
Skrubbeflyndre        
Smørflyndre        
Svartkutling        
Sypike        
Taggmakrell        
Tobis        
Torsk  4,400  Tor Haugen  Holmestrand 26.02  
Tungevar        
Uer        
Vanlig Ulke        
Vassild        
Øyepål