Grensenappet)

Grensenappet er klubbens årlige havfiskefestival.Grensenappet

 

Den arrangeres med Catch & Release, poengsystem på art og båtpoeng.

Utgangspunktet er i Sponvika og fiskeområdet er Ringdalsfjorden (Iddefjorden) og deler av Hvaler. Første festival ble avholdt i 1997.

Festivalen teller i Norgescupen. NM 2003, 2006,2008.

 

Grensenappet lørdag 20. mai 2017

Påmeldingsfrist 7.mai 2015    Deltagerliste    Båtrekning   Resultater

Fredrikshald Havfiskeklubb ønsker velkommen til Halden og havfiskefestivalen Grensenappet. Utgangshavn er Sponvika, ytterst i Ringdalsfjorden. Følg E-6 sydover, ta av mot Sponvika (før bomstasjonen på Svinesund). Skilting fra E-6.

Det fiskes etter NHFs regler og nasjonalt minstemålsreglement for fritidsfiske. 5 timers fiske fra første snøre går i vannet. Husk godkjent flyteplagg. GPS er tillatt. Alkohol på båtene er ikke tillatt.

Tidsskjema: Kl. 07:45-08.30 Registrering.

                    Kl. 08:45-09:00 Fiskeskippermøte

                    Kl. 09:00 Båtene går ut

Premiering:  Herrer, Damer, Senior,  1-3, Lag , Størst fisk.

Startkontingenter: (inkl. 4 manns lag) – Damer & Herrer kr.  Junior (for juniorer som er registrert som medlemmer i Norges Havfiskeforbund)
Festivalen teller i Norgescupen.

Poengfiske & Catch/Release & Båtpoeng. 100 båtpoeng. Ved større båter gis båt-poengene både på styrbord og babord side

Husk å melde deg på i riktig klasse! Gi beskjed om spesielle behov ved påmelding. Det er tillatt med håndholdt GPS. Alkohol er ikke tillatt ombord på båtene. Ingen refusjon av deltakeravgift ved avlysning p.g.a. dårlig vær. Ettersending av pokalpremier mot oppkrav. Agnsalg på kaia fra 08:00.

Det vil bli opplyst om evt. andre restriksjoner / minstemål på brygga.

Påmeldingsfrist:.Startkontingent betales til konto: 1105.12.32668. Samlet påmelding med lagoppstilling sendes:
Tor Haugen Tlf. 90 59 09 61, e-post:torh@halden.net

Ved spørsmål, kontakt Hans Martin Hofgaard Tlf. 99 58 71 09, e-post:hmh85@outlook.com

Båttrekning . Kontaktpersonene kan gi informasjon om sted/tid.

Grensenappet 2017: Poengfiske, Catch & Release

Ø Maks. 10 klipp pr. art (se liste over poeng pr. art)
Ø Maks. 20 klipp under «Andre fiskeslag»
Ø Det skal klippes for art uavhengig av minstemål
Ø Maks. 10 klipp for «bonusfisk» (fisk over minstemål)
Ø Bonusfisk inngår i de 10 klipp pr. art (men over minstemål)
Ø Ta fisken av kroken. Vis den til din sidemann som klipper i kortet på rett art. Sett fisken ut i sjøen igjen. Gjenoppta fisket
Ø Fiskeskipper avgjør på båten ved tvil om art
Ø All fisk, uavhengig av minstemål, skal settes ut i sjøen igjen
Ø Unntak: En eller flere store fisker kan tas med til land for veiing i «Størst fisk»-konkurransen. Fisken må være over minstemål. Med unntak av makrell skal den bløgges. Dennes vekt teller ikke i den ordinære konkurransen

Ø Etter fisketidens slutt; regner fiskeskipper eller fiskeskipper- assistenten ut den enkeltes poengsum på ett eget skjema
Ø Skjemaet undertegnes av både den enkelte deltaker og fiskeskipper eller fiskeskipper-assistent. Leveres på land
Ø Laks og ørret teller ikke og må, uansett størrelse, slippes ut igjen omgående (Iddefjordskonvensjonen)
Ø Minimumsvekt på pilk / lodd er 100 gram
Ø Ved samme poengsum; gjelder antall klipp i det fiskeslag med høyest poeng

grensenappet-arter-2014