Grensenappet 2020 – utsatt til høsten

Myndighetene kom tirsdag 7.april med nye retningslinjer for blant annet kulturelle sammenkomster som skal gjelde frem til 15.juni. Grensenappet er å regne som en kulturell begivenhet.

Hvilket betyr at Grensenappet ikke blir avviklet som planlagt, men vil bli forsøkt arrangert i månedsskifte september / oktober. Fredrikshald vil komme tilbake med mer informasjon så snart som mulig.

Nærmere oppdateringer om andre festivaler i år kan man lese om på forbundets sider, her.