Jan Ekenes vant klubbtur nr. 15/2013

Jan Ekenes - bilde fra Grensenappet 2012


Jan Ekenes – bilde fra Grensenappet 2012

Og det overlegent også! Det skyldes delvis hans Lange på 10,1 kilo….

16 av klubbens medlemmer dro ut med Knerten og Kvelding fra Drøbak søndag 8. desember. Totalt fikk gutta 55,28 kilo fisk.

Resultater